Discover Your Japan

あなただけの日本、みつけて

Fundacja KOI KOI

Discover your Japan – to motto, które przyświeca naszym działaniom. Popularyzujemy Japonię wśród lokalnej społeczności oraz działamy w zakresie przybliżania kultury japońskiej w Rzeszowie i województwie podkarpackim, a także promocji Polski w Japonii. Stwarzamy również możliwość nauki języka japońskiego w Rzeszowie a poprzez swoją działalność chcielibyśmy rozwijać przyjaźń polsko- japońską.

 

Japonia to kraj, który budzi naszą ciekawość, inspiruje bogatą kulturą i sztuką, fascynuje odmiennością, tradycją, a także niezwykłą inwencją twórczą, zarówno w dziedzinie sztuki, jak i biznesu.

 

Inspiracją do utworzenia Fundacji Koi Koi stała się pasja oraz wieloletnia współpraca jej twórców z Japończykami. I tą pasją pragniemy podzielić się z Wami, ponieważ Fundacja Koi Koi to oddolna inicjatywa – od fanów dla fanów.

Cele statutowe fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez wspieranie aktywności znawców i miłośników Kraju Kwitnącej Wiśni oraz działalność na rzecz ich integracji.

Język Japoński

Chciałbyś poznać język japoński? Z nami to możliwe! Nauka języka japońskiego niestety bywa najczęściej bardzo droga i przez to czasami nieosiągalna, dlatego właśnie chcemy wspierać w nauce wszystkie osoby, które chciałyby spróbować.

Naukę języka japońskiego w Fundacji Koi Koi wyróżniają konkurencyjne stawki oraz możliwość spotkań z nauczycielami z Japonii współpracującymi z naszą fundacją. Ponadto cechuje nas również indywidualne podejście do każdego ucznia – nauka odbywa się w małych grupach oraz w trybie spotkań indywidualnych.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 90 min. (1 spotkanie = 2 lekcje 45-minutowe) w formie stacjonarnej w sali zlokalizowanej w centrum miasta (najczęściej przy ul. J. Słowackiego 24, budynek KWADRAT).

Oferta

Zajęcia z języka japońskiego w roku szkolnym 2023-2024

ZAJĘCIA PROWADZI NATIVE SPEAKER w jęz. angielskim.

Cykl zajęć składa się z 12 spotkań w trymestrze (1 spotkanie = 2 lekcje 45-minutowe), po skompletowaniu których uczestnik może kontynuować naukę w kolejnym trymestrze lub zrezygnować z kursu. 

Na 1 trymestr zajęć języka japońskiego składa się 12 spotkań (np. 12 poniedziałków, 12 wtorków etc.). Rok zajęciowy podzielony jest na 3 trymestry: trymestr jesienny (październik/listopad/grudzień), trymestr zimowy (styczeń/luty/marzec), trymestr wiosenny (kwiecień/maj/czerwiec). Po ukończeniu 3 trymestrów, uczestnik może na życzenie otrzymać dyplom potwierdzający zakończenie zajęć na danym poziomie zaawansowania.

Co możemy Ci zaoferować

Zajęcia z języka japońskiego

Jak zapisać się na zajęcia z języka japońskiego?  Wypełnij formularz zgłoszeniowy (poniżej). Jeśli masz dodatkowe pytania– napisz do nas na fundacja@koikoi.pl 

PONIEDZIAŁEK – grupy rozpoczynają zajęcia 8.04.2024

WTOREK – grupy rozpoczynają zajęcia 2.04.2024

ŚRODA – grupy rozpoczynają zajęcia 03.04.2024

CZWARTEK – grupy rozpoczynają zajęcia 04.04.2024

OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2023-2024

W roku szkolnym 2023-2024 w trymestrze wiosennym, uczestnik zajęć z języka japońskiego może dokonywać opłat raz w trymestrze w kwocie 840 zł lub opłacać kurs co miesiąc w kwocie 300 zł.  Uczestnik zajęć płaci wyłącznie za zajęcia przewidziane w planie nauki. W przypadku zrealizowania mniejszej liczby zajęć w trymestrze wynikłej z przyczyn niezależnych od Fundacji oraz braku możliwości odrobienia tych zajęć – Fundacja w ciągu 14 dni od zakończenia trymestru lub danego roku szkolnego dokona zwrotu pieniędzy za lekcje, które nie zostały zrealizowane.

Na 1 trymestr nauki (3 miesiące) składa się 12 spotkań (12 poniedziałków, 12 wtorków itd.). Jedno spotkanie to 2 lekcje 45-minutowe. 1 trymestr nauki to łącznie 24 lekcje 45-minutowe.

TRYMESTR opłata za 3 miesiące 840 zł (70 zł za 90 min.)

TRYMESTR opłata co miesiąc 300 zł (75 zł za 90 min.)

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących zajęć z języka japońskiego organizowanych przez Fundację prosimy o kontakt. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w grupach zajęciowych decyduje kolejność zgłoszeń!

Ważna informacja:

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w grupach zajęciowych decyduje kolejność zgłoszeń!

Prosimy, aby wpłaty za zajęcia dokonywać po otrzymaniu od nas e-maila potwierdzającego zapis do wybranej grupy i termin rozpoczęcia zajęć.

Wspieraj Fundację

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU Fundacji Koi Koi
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, możesz przekazać część swojego
podatku na działalność statutową Fundacji Koi Koi.

Czy możemy liczyć na Twoje wsparcie?


KRS na potrzeby 1,5%: 0000507234
Cel szczegółowy: 36503


Dzięki zebranemu 1,5% planujemy:
– zrealizować kolejną edycję Klubu Origami,
– zakupić nowe tomiki do biblioteczki mangowej w Filii nr 18 WIMPB w
Rzeszowie,
– zakupić sprzęt do gry go i Shōgi,
– zakupić tusz, papier i inne akcesoria do kaligrafii japońskiej,


Serdecznie zapraszamy do wsparcia naszych inicjatyw.

Jak możesz pomóc?

Już dziś wejdź na profil Fundacji na Facebooku i Instagramie. Zalajkuj je i dołącz tym samym do naszej społeczności, udostępniaj posty oraz ważne wydarzenia, dzięki czemu więcej osób dowie się o nas i o tym, co wspólnie robimy.

Możesz również wesprzeć nasze działania, przekazując darowiznę bezpośrednio na  konto bankowe fundacji W tytule przelewu prosimy wpisać darowizna na cele statutowe:

mBiznes: 22 1140 2004 0000 3102 8187 0957

Pamiętaj – nawet najmniejsza kwota się liczy! Prowadzimy działalność o charakterze społeczno–charytatywnym i aby funkcjonować potrzebujemy wsparcia finansowego. Całość przychodów z organizowanych lekcji i wydarzeń przekazywana jest na rzecz fundacji. Dzięki zebranym środkom nasza fundacja realizuje zadania związane z celami statutowymi.

Planujesz zakupy w Internecie?

Fundację Koi Koi możesz również regularnie, bezpłatnie wspierać podczas zakupów online. Wejdź na stronę: https://fanimani.pl/fundacjakoikoi/ i pomagaj bezpłatnie – zapłacisz tyle, co zawsze, a 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do nas! Serwis Fanimani umożliwia zakupy online w ponad 1600 sklepach. Ciesz się podwójnie z zakupów! Prosty sposób na pomaganie 🙂

Jesteśmy.

Będziemy.

Dzięki Wam!

Dziękujemy!

ありがとうございます

Zostań wolontariuszem

Interesuje Cię kultura Japonii lub posiadasz wiedzę na ten temat i obudziła się w Tobie chęć do działania  na terenie Rzeszowa i okolic? Zostań naszym wolontariuszem. Swoje zgłoszenie możesz przesłać korzystając z tego formularza. Twoja pomoc jest nie do przecenienia! Fundacja Koi Koi może działać dzięki Twojemu zaangażowaniu! Dołącz do #koikoiteam

  

  Przyjaciele Fundacji

  Opiekę prawną nad Fundacją sprawuję Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Dubis.

  Fundacja KOI KOI

  Nie dysponujemy stałym lokalem. 

  Spotykamy się w różnych miejscach, głównie przy okazji realizacji wydarzeń związanych z Japonią.

  realizacja: HACHA

  REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

  Na rzecz fundacji KOI KOI

  § 1. Postanowienia ogólne

  1. Właścicielem strony internetowej dostępnej pod adresem: fundacja.koikoi.pl jest Fundacja Koi Koi z siedzibą w (35-060) Rzeszowie przy ul. J. Słowackiego 24 wpisana do rejestru stowarzyszeń i fundacji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000929829, NIP: 8133868888, REGON: 520334320, zwana w dalszej części Regulaminu: „Obdarowanym lub Administratorem danych”.
  2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Darczyńcy i Obdarowanego, ogólne warunki i zasady przekazania oraz rozliczania darowizn na rzecz Fundacji Koi Koi z siedzibą w Rzeszowie.
  3. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych terminów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich używania wyraźnie wynika co innego:
  • DARCZYŃCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która dokonuje przekazania darowizny na rzecz Obdarowanego,
  • DAROWIZNA – należy przez to rozumieć dobrowolne świadczenie pieniężne lub rzeczowe przekazywane na rzecz Fundacji Koi Koi z siedzibą w Rzeszowie w celu wsparcia celów statutowych Obdarowanego,
  • REGULAMIN – niniejszy dokument szczegółowo określający zasady przekazania i rozliczania darowizn na rzecz Fundacji Koi Koi z siedzibą w Rzeszowie,
  • OBDAROWANY – Fundacja Koi Koi z siedzibą w (35-060) Rzeszowie przy ul. J. Słowackiego 24 wpisana do rejestru stowarzyszeń i fundacji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000929829, NIP: 8133868888, REGON: 520334320,
  • USTAWA – rozumie się przez to w zależności od kontekstu użytego w niniejszym Regulaminie: ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., ustawę o fundacjach z dnia 06 kwietnia 1984 r.

  § 2. Cel wykorzystania darowizny

   

  1. Darczyńca może przekazać Darowiznę na rzecz Obdarowanego w celu wsparcia statutowych celów Obdarowanego.
  2. Statutowym celem Obdarowanego jest działalność w niżej wymienionych obszarach:
  • nauczanie języka japońskiego, propagowanie tradycyjnej i współczesnej sztuki, technologii oraz kultury Japonii w Polsce oraz poza jej granicami,
  • jednoczenie i zrzeszanie sympatyków tradycyjnej i współczesnej sztuki, kultury Japonii, jak również języka japońskiego oraz japońskiej myśli technologicznej,
  • integracja osób narodowości japońskiej przebywających na stałe lub tymczasowo w Rzeszowie i na terenie województwa podkarpackiego,
  • prowadzenie działalności na rzecz krzewienia kultury japońskiej głównie wśród mieszkańców Rzeszowa i województwa podkarpackiego,
  • nawiązanie stałej współpracy z ambasadą Japonii w Warszawie,
  • promowanie Rzeszowa i województwa podkarpackiego w Japonii z uwzględnieniem walorów kulturalnych, zabytkowych, architektonicznych, krajobrazowych i technologicznych,
  • znalezienie dla Rzeszowa partnerskiego miasta w Japonii.
  1. Obdarowany będzie rozliczał otrzymane Darowizny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Dokonując Darowizny Darczyńca akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu wyrażając jednocześnie zgodę na kontakt Obdarowanego z Darczyńcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgoda na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej może być przez Darczyńcę wycofana w każdym czasie poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, dostępny w stopce każdej przesłanej przez Obdarowanego wiadomości.

  § 3. Zasady przekazania darowizn pieniężnych i rzeczowych

   

  1. Darowizny pieniężnej udziela się w złotych polskich.
  2. Darowizna może zostać przekazana przez Darczyńcę za pomocą przelewu tradycyjnego na konto Obdarowanego o nr.: 22 1140 2004 0000 3102 8187 0957 lub w formie gotówki do kasy Obdarowanego.
  3. Przekazywanie Darowizny może mieć charakter jednorazowy oraz cykliczny (miesięczny, kwartalny lub roczny) w zależności od wyboru dokonanego przez Darczyńcę.
  4. W przypadku dokonania darowizny za pomocą przelewu w jego tytule należy wpisać „Darowizna na cele statutowe fundacji”.
  5. Do odbioru Darowizny w formie gotówkowej lub rzeczowej uprawnieni są wyłącznie Członkowie Zarządu Obdarowanego lub osoby upoważnione przez Zarząd Obdarowanego.
  6. Przekazanie Darowizny rzeczowej na rzecz Fundacji należy uprzednio zgłosić pisemnie (również za pośrednictwem korespondencji elektronicznej) zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na stronie internetowej dostępnej pod adresem: fundacja.koikoi.pl.
  7. Termin, sposób i miejsce przekazania Darowizny rzeczowej zostaną każdorazowo ustalone pomiędzy Darczyńcą a Obdarowanym.
  8. Darczyńca jest zobowiązany do podania wartości przekazywanych rzeczy. W przypadku braku informacji o wartości Darowizny rzeczowej, każdorazowo jej wartość określi osoba odbierająca w imieniu Obdarowanego Darowiznę.
  9. W przypadku Darowizny rzeczowej jej przekazanie zostanie każdorazowo stwierdzone poprzez zawarcie pisemnej umowy.
  10. W przypadku gdy Darowizna rzeczowa będzie składała się z rzeczy zniszczonych, nieestetycznych, nienadających się do użytku lub nieprzydatnych z punktu widzenia celów statutowych Obdarowanego, Obdarowany może odmówić przyjęcia Darowizny.

  § 4. Ochrona Danych Osobowych

   

  1. Administratorem danych osobowych Darczyńców przetwarzanych w procesie przekazania Darowizny i w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest: Fundacja Koi Koi z siedzibą w (35-060) Rzeszowie przy ul. J. Słowackiego 24 wpisana do rejestru stowarzyszeń i fundacji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000929829, NIP: 8133868888, REGON: 520334320.
  2. Obdarowany przetwarza dane osobowe Darczyńców w celu przyjęcia i rozliczenia przekazanej Darowizny oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej a także kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej z Darczyńcą. Zgromadzone przez Obdarowanego dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Darczyńcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Darczyńca przekazuje swoje dane osobowe Obdarowanemu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie, określonych danych w procesie przekazania Darowizny uniemożliwi jej skuteczne przekazanie.
  4. Każdy kto przekaże Obdarowanemu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.
  5. Obdarowany zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Obdarowany może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Darczyńca naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Darczyńcy lub w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne w zakresie dochodzenia roszczeń przez Obdarowanego lub Darczyńcę.
  6. Obdarowany chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
  7. Obdarowany przekazuje dane osobowe Darczyńcy wybranemu operatorowi płatności w zakresie niezbędnym do realizacji tej płatności.
  8. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Obdarowanego, Darczyńca powinien kierować na adres: fundacja@koikoi.pl z dopiskiem „Dane Osobowe”.

  § 5. Postanowienia końcowe

  1. Jeżeli okazałoby się, że jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostałaby uznana za nieważną, bezskuteczną lub niemożliwą do wykonania, albo też została za taką uznana mocą decyzji organu administracji lub orzeczenia sądowego, lub zmianie uległ stan prawny albo wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie Regulaminu w określonej części, to pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy i nie narusza to jej skuteczności i ważności, zaś Strony kierując się dobrą wolą i celami Regulaminu mogą negocjować postanowienia zastępcze nadające się do wykonania.
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Obdarowanym, a Darczyńcą, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Obdarowanego.
  3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem: fundacja.koikoi.pl.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.
  6. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Obdarowanego, nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od dnia udostępnienia ich na stronie:  www.fundacja.koikoi.pl.

  Jeżeli robisz zakupy w internecie, nieważne czy są to buty, elektronika, kosmetyki czy książki, możesz nas bezpłatnie wspierać. Z każdego Twojego zakupu średnio 2,5% jego wartości trafi do naszej organizacji, jeśli zaczniesz korzystać z serwisu FaniMani.pl Ty nic nie dopłacasz!

  Pomagaj nam bezpłatnie przy okazji codziennych zakupów online. Możesz skorzystać z oferty ponad 1300 sklepów, a także przy okazji zamawiania jedzenia online czy rezerwacji noclegów.

  Darowiznę aktywujesz jednym kliknięciem. To proste i bezpieczne rozwiązanie.

  1. Zarejestruj się w FaniMani.pl Jeśli zarejestrujesz się z tego linku i zrobisz zakupy przez FaniMani, otrzymamy dodatkowe 5 zł.
  2. Na komputerze: Dodaj rozszerzenie „Przypominajka FaniMani” do przeglądarki. To proste i bezpieczne rozszerzenie, który automatycznie wskaże partnerów FaniMani, a darowiznę aktywujesz jednym kliknięciem! Z Przypominajką nigdy nie zapomnisz o pomaganiu nam. Wejdź na nasz profil na FaniMani, aby zainstalować Przypominajkę! Dodatkowo – gdy już założysz konto i będziesz mieć Przypominajkę – wejdź na fanimani.pl/podaruj1zl i zaloguj się, a my otrzymamy 1zł darowizny!
  3. Na telefonie: Pobierz Aplikację FaniMani (Google Play, AppStore) Możesz nam pomagać także z telefonem w dłoni! Zainstaluj Aplikację i korzystaj z oferty ponad 1300 partnerów FaniMani, robiąc zakupy i przekazując nam darowiznę! W aplikacji w prosty sposób sprawdzisz również swoje ostatnie darowizny.
   

  Dziękujemy, że jesteś z nami!

   

  FaniMani.pl

  REGULAMIN
  warsztatów z języka japońskiego organizowanych przez
  Fundację KOI KOI z siedzibą w Rzeszowie

  1.Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w zajęciach (zwanych dalej „Warsztatami”) z języka japońskiego organizowanych przez Fundację KOI KOI z siedzibą w (35-060) Rzeszowie przy ul. J. Słowackiego 24 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, stowarzyszeń i fundacji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000929829, NIP: 8133868888, REGON: 520334320, (zwaną dalej „Organizatorem”, „Fundacją” lub „Administratorem Danych Osobowych”).
  2. Wszelkie informacje związane z organizacją Warsztatów oraz zasadami udziału w Warsztatach można uzyskać w siedzibie Fundacji zlokalizowanej w Rzeszowie przy Juliusza Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów. Godziny obsługi interesantów podane są na stronie internetowej www.fundacja.koikoi.pl/kontakt.
  3. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych terminów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich używania wyraźnie wynika co innego:
   • UCZESTNIK – osoba fizyczna w wieku od 9 lat, posiadająca zdolność prawną, osoby niepełnoletnie mogą brać udział w warsztatach tylko za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
   • REGULAMIN – niniejszy dokument szczegółowo określający zasady organizacji Warsztatów przez Fundację Koi Koi z siedzibą w Rzeszowie,
   • ORGANIZATOR / FUNDACJA / ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – Fundacja Koi Koi z siedzibą w (35-060) Rzeszowie przy ul. J. Słowackiego 24 wpisana do rejestru przedsiębiorców stowarzyszeń i fundacji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000929829, NIP: 8133868888, REGON: 520334320,
   • USTAWA – rozumie się przez to w zależności od kontekstu użytego w niniejszym Regulaminie: ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., ustawę o fundacjach z dnia 06 kwietnia 1984 r., ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

  2. Zasady udziału w warsztatach i rezygnacji

  1. Informacje na temat organizacji Warsztatów zawarte są w ofercie warsztatów przekazywanej bezpośrednio Uczestnikom przez Organizatora lub umieszczonej na stronie internetowej www.fundacja.koikoi.pl.
  2. W ramach Warsztatów organizowane są zajęcia o charakterze edukacyjnym prowadzone przez wykładowców posiadających wiedzę na temat języka japońskiego.
  3. Warsztaty mają charakter edukacyjny oraz rozrywkowy. Ich celem jest w szczególności integracja wielokulturowa poprzez aktywności artystyczne i dydaktyczne.
  4. Udział w Warsztatach oznacza zgodę na wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  5. Warsztaty realizowane są zgodnie z autorskim programem nauczania wykładowcy.
  6. Warunkiem udziału w Warsztatach jest wypełnienie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Fundacji i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. W przypadku niepełnoletniego Uczestnika zgłoszenie wypełnia jego rodzic lub opiekun prawny.
  7. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 3 (trzech) dni roboczych przed rozpoczęciem Warsztatów (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora). Po upływie tego terminu zgłoszenie udziału jest możliwe jedynie na podstawie uprzedniego kontaktu telefonicznego z Organizatorem lub kontaktu za pomocą korespondencji elektronicznej oraz po potwierdzeniu przez Organizatora udziału Uczestnika w Warsztatach i zaakceptowaniu Regulaminu.
  8. Za skutecznie zapisanych na Warsztaty uważa się tych zgłoszonych Uczestników, którzy poprawnie wypełnili formularz zgłoszeniowy oraz dokonali terminowej płatności.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dane Warsztaty przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu na Warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.
  10. Najpóźniej na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem Warsztatów Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu potwierdzi Uczestnikom udział
   w Warsztatach wraz z podaniem szczegółowych danych dotyczących organizacji Warsztatu oraz informacji o płatności.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów, zmiany ich miejsca lub terminu albo zmiany wykładowcy prowadzącego zajęcia.
  12. W przypadku odwołania Warsztatów przez Organizatora, każda osoba zapisana na Warsztaty otrzyma stosowną informację drogą telefoniczną lub elektroniczną.
  13. Grupa może zostać rozwiązana, gdy ilość uczestników w grupie będzie mniejsza niż 4 osoby.
  14. Każdy Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Warsztatach. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres wskazany na stronie internetowej Fundacji.
  15. Za dzień złożenia rezygnacji przyjmuje się datę skutecznego jej doręczenia w sposób określony w ust. 14.
  16. W przypadku rezygnacji z Warsztatów dokonanej w sposób określony w ust. 14, Uczestnik ma obowiązek wnieść opłatę czesnego za zajęcia/warsztaty proporcjonalnie do liczby godzin/ilości spotkań, które odbyły się do dnia złożenia rezygnacji oraz pokryć koszty przygotowanych i wydanych grupie materiałów szkoleniowych.
  17. W przypadku, gdy rezygnacja Fundacji z organizacji Warsztatów nastąpiła z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora, o zwrocie wpłaconych przez Uczestników środków decyduje Fundacja.

  3. Zobowiązania Organizatora i Uczestnika

  1. Organizator zobowiązuje się do:
  • zorganizowania i przeprowadzenia Warsztatów z języka japońskiego zgodnie z ofertą oraz dbałością o wartość merytoryczną Warsztatów,
  • zapewnienia wykładowców znających język japoński i właściwie posługujących się nim,
  • prowadzenia nadzoru nad wykładowcami,
  • zapewnienia zastępstwa wykładowcy w przypadku jego nieobecności lub jeżeli nie będzie to możliwe poinformowanie Uczestnika o tym fakcie,
  • zapewnienia niezbędnej infrastruktury szkoleniowej,
  • monitorowania postępów Uczestników w nauce języka japońskiego.
  1. Uczestnik zobowiązuje się do:
  • udziału w warsztacie po dokonanym zgłoszeniu,
  • regularnego i punktualnego uczęszczania na Warsztaty,
  • dostosowania się do zasad obowiązujących podczas zajęć wyznaczonych przez wykładowcę,
  • terminowego dokonywania opłat za zajęcia.

  4. Płatności

  1. Cena za Warsztat obejmuje zakres Warsztatu wymieniony w ofercie lub informacji zamieszczonej na stronie internetowej Fundacji.
  2. Przedpłata (zaliczka) za Warsztaty powinna wpłynąć na konto Organizatora najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem zajęć.
  3. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Fundację i przesłana pocztą elektroniczną do Uczestnika w ciągu 14 dni od daty otrzymania wpłaty za Warsztaty.
  4. Organizator dopuszcza możliwość dokonania płatności za Warsztaty na podstawie faktury VAT (faktury VAT pro-forma) wystawionej i doręczonej Uczestnikowi w dniu rozpoczęcia Warsztatów. W takim przypadku płatność powinna nastąpić w terminie określonym na wystawionej fakturze VAT. O wyborze wyżej wymienionej formy płatności Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora oraz odebrać fakturę najpóźniej w dniu rozpoczęcia Warsztatów.
  5. Organizator dopuszcza, w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą), możliwość dokonywania płatności za Warsztaty w ratach. Warunkiem dokonania płatności w tej formie jest złożenie odpowiedniego podania najpóźniej w dniu rozpoczęcia Warsztatów.
  6. Wszystkie wpłaty dokonywane na poczet Warsztatów, do dnia jego zakończenia, stanowią przedpłatę (zaliczkę) na te Warsztaty.
  7. Organizator zastrzega sobie możliwość wykreślenia z listy Uczestników, którzy uchylają się od terminowego dokonania płatności.
  8. Za dzień wykonania usługi (dzień zakończenia Warsztatów) uznaje się dzień wystawienia zaświadczenia o ukończeniu Warsztatów.
  9. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania Warsztatów kwota wpłacona na poczet Warsztatów zostanie zwrócona Uczestnikowi w całości po uprzednim przesłaniu pocztą elektroniczną przez Uczestnika prośby o zwrot. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania wyżej wymienionych informacji na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata.
  10. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika, Rodzic/Opiekun prawny zostanie obciążony kosztami naprawy szkody.

  5. Zasady organizacji Warsztatów

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Uczestnika informacji zawartych w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez Uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych podczas Warsztau.
  2. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie Warsztatów chronione są prawem autorskim.
  3. Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia Warsztatów i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych w trakcie prowadzenia Warsztatów.
  4. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek Warsztatów do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.
  5. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, bez uzyskania zgody Uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
  6. Do sytuacji wyjątkowych zaliczyć można stany epidemiczne i klęski żywiołowe oraz inne sytuacje niezależne od Organizatora.
  7. Decyzję w sprawie zmiany formy realizacji Warsztatów podejmuje Fundacja.

  6. Reklamacje

  1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące Warsztatów w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia Warsztatów.
  2. Reklamacja powinna określać: dane Uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ Warsztatu, którego reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
  3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, a następnie przekaże Uczestnikowi Warsztatów odpowiedź z rozstrzygnięciem reklamacji i jej uzasadnieniem.

  7. Ochrona Danych Osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w procesie organizacji Warsztatów i w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest: Fundacja Koi Koi z siedzibą w (35-060) Rzeszowie przy ul. J. Słowackiego 24 wpisana do rejestru stowarzyszeń i fundacji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000929829, NIP: 8133868888, REGON: 520334320.
  2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu przyjęcia zgłoszenia na Warsztaty, organizacji Warsztatów oraz ich rozliczenia a także w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej i kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej z Uczestnikami. Zgromadzone przez Organizatora dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe Organizatorowi dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie, określonych danych uniemożliwi Uczestnikowi udział w Warsztatach.
  4. W trakcie trwania Warsztatów może zostać wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z udziałem Uczestników biorących udział w Warsztatach.
  5. Uczestnik lub Opiekun dokonując zgłoszenia do udziału w Warsztatach wyraża Organizatorowi nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku lub wizerunku swojego dziecka utrwalonego podczas Warsztatów dla celów promocyjnych Organizatora w związku z organizacją i prowadzeniem Warsztatów na polach eksploatacji obejmujących: wprowadzanie do obrotu, użyczanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnianie dowolną techniką, łączenie z tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach prasowych w formie elektronicznej i pisemnej, raportach oraz portalach społecznościowych wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora lub z jego udziałem, w tym w szczególności poprzez social media: Facebook, Instagram, strony internetowe Organizatora oraz YouTube.
  6. Każdy kto przekaże Organizatorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.
  7. Organizator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Organizator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Uczestnik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Uczestnika lub w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne w zakresie dochodzenia roszczeń przez Organizatora lub Uczestnika.
  8. Organizator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
  9. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora, Uczestnik powinien kierować na adres: fundacja@koikoi.pl z dopiskiem „Dane Osobowe”.

  8. Postanowienia końcowe

  1. Jeżeli okazałoby się, że jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostałaby uznana za nieważną, bezskuteczną lub niemożliwą do wykonania, albo też została za taką uznana mocą decyzji organu administracji lub orzeczenia sądowego, lub zmianie uległ stan prawny albo wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie Regulaminu w określonej części, to pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy i nie narusza to jej skuteczności i ważności, zaś Strony kierując się dobrą wolą i celami Regulaminu mogą negocjować postanowienia zastępcze nadające się do wykonania.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków organizacji Warsztatów w każdym czasie.
  3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
  4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem: fundacja.koikoi.pl.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a także inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.
  7. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od dnia udostępnienia ich na stronie: fundacja.koikoi.pl.