Discover Your Japan

あなただけの日本、みつけて

Fundacja KOI KOI

Discover your Japan – to motto, które przyświeca naszym działaniom. Popularyzujemy Japonię wśród lokalnej społeczności oraz działamy w zakresie przybliżania kultury japońskiej w Rzeszowie i województwie podkarpackim, a także promocji Polski w Japonii. Stwarzamy również możliwość nauki języka japońskiego w Rzeszowie a poprzez swoją działalność chcielibyśmy rozwijać przyjaźń polsko- japońską.

 

Japonia to kraj, który budzi naszą ciekawość, inspiruje bogatą kulturą i sztuką, fascynuje odmiennością, tradycją, a także niezwykłą inwencją twórczą, zarówno w dziedzinie sztuki, jak i biznesu.

 

Inspiracją do utworzenia Fundacji Koi Koi stała się pasja oraz wieloletnia współpraca jej twórców z Japończykami. I tą pasją pragniemy podzielić się z Wami, ponieważ Fundacja Koi Koi to oddolna inicjatywa – od fanów dla fanów.

Cele statutowe fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez wspieranie aktywności znawców i miłośników Kraju Kwitnącej Wiśni oraz działalność na rzecz ich integracji.

Język Japoński

Chciałbyś poznać język japoński? Z nami to możliwe! Nauka języka japońskiego niestety bywa najczęściej bardzo droga i przez to czasami nieosiągalna, dlatego właśnie chcemy wspierać w nauce wszystkie osoby, które chciałyby spróbować.

 

Naukę języka japońskiego w Fundacji Koi Koi wyróżniają konkurencyjne stawki oraz możliwość spotkań z nauczycielami z Japonii współpracującymi z naszą fundacją. Ponadto cechuje nas również indywidualne podejście do każdego ucznia – nauka odbywa się w małych grupach oraz w trybie spotkań indywidualnych.

 

Zajęcia odbywają się w małych grupach (max. 8 osób), 1 raz w tygodniu po 90 minut w formie stacjonarnej w sali zlokalizowanej w centrum miasta przy ul. J. Słowackiego 24 (budynek KWADRAT)

Co możemy Ci zaoferować

GRUPA A: 

GRUPA B: 

   

  UWAGA: Zajęcia realizowane są w języku angielskim.

   

  Zajęcia zaprojektowane zostały z myślą o młodzieży i dorosłych (+13 lat). Pozostałych Uczestników zapraszamy aktualnie na zajęcia indywidualne. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących zajęć z języka japońskiego organizowanych przez Fundację prosimy o kontakt. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w grupach zajęciowych decyduje kolejność zgłoszeń!

  Wspieraj Fundację

  Jak możesz pomóc?

  Już dziś wejdź na profil Fundacji na Facebooku i Instagramie. Zalajkuj je i dołącz tym samym do naszej społeczności, udostępniaj posty oraz ważne wydarzenia, dzięki czemu więcej osób dowie się o nas i o tym, co wspólnie robimy.

  Możesz również wesprzeć nasze działania, przekazując darowiznę bezpośrednio na  konto bankowe fundacji W tytule przelewu prosimy wpisać darowizna na cele statutowe:

  mBiznes: 22 1140 2004 0000 3102 8187 0957

  Pamiętaj – nawet najmniejsza kwota się liczy! Prowadzimy działalność o charakterze społeczno–charytatywnym i aby funkcjonować potrzebujemy wsparcia finansowego. Całość przychodów z organizowanych lekcji i wydarzeń przekazywana jest na rzecz fundacji. Dzięki zebranym środkom nasza fundacja realizuje zadania związane z celami statutowymi.

  Jesteśmy. 

  Będziemy. 

  Dzięki Wam!

  Dziękujemy!

   

  ありがとうございます

  Przekaż nam 1% podatku
  KRS 0000507234
  Cel: 36503

  Zostań wolontariuszem

  Interesuje Cię kultura Japonii lub posiadasz wiedzę na ten temat i obudziła się w Tobie chęć do działania  na terenie Rzeszowa i okolic? Zostań naszym wolontariuszem. Swoje zgłoszenie możesz przesłać korzystając z tego formularza. Twoja pomoc jest nie do przecenienia! Fundacja Koi Koi może działać dzięki Twojemu zaangażowaniu! Dołącz do #koikoiteam

    

   Przyjaciele Fundacji

   Opiekę prawną nad Fundacją sprawuję Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Dubis.

   Fundacja KOI KOI

   Nie dysponujemy stałym lokalem. 

   Spotykamy się w różnych miejscach, głównie przy okazji różnych eventów związanych z Japonią.

   realizacja: HACHA

   REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

   Na rzecz fundacji KOI KOI

   § 1. Postanowienia ogólne

   1. Właścicielem strony internetowej dostępnej pod adresem: fundacja.koikoi.pl jest Fundacja Koi Koi z siedzibą w (35-060) Rzeszowie przy ul. J. Słowackiego 24 wpisana do rejestru stowarzyszeń i fundacji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000929829, NIP: 8133868888, REGON: 520334320, zwana w dalszej części Regulaminu: „Obdarowanym lub Administratorem danych”.
   2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Darczyńcy i Obdarowanego, ogólne warunki i zasady przekazania oraz rozliczania darowizn na rzecz Fundacji Koi Koi z siedzibą w Rzeszowie.
   3. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych terminów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich używania wyraźnie wynika co innego:
   • DARCZYŃCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która dokonuje przekazania darowizny na rzecz Obdarowanego,
   • DAROWIZNA – należy przez to rozumieć dobrowolne świadczenie pieniężne lub rzeczowe przekazywane na rzecz Fundacji Koi Koi z siedzibą w Rzeszowie w celu wsparcia celów statutowych Obdarowanego,
   • REGULAMIN – niniejszy dokument szczegółowo określający zasady przekazania i rozliczania darowizn na rzecz Fundacji Koi Koi z siedzibą w Rzeszowie,
   • OBDAROWANY – Fundacja Koi Koi z siedzibą w (35-060) Rzeszowie przy ul. J. Słowackiego 24 wpisana do rejestru stowarzyszeń i fundacji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000929829, NIP: 8133868888, REGON: 520334320,
   • USTAWA – rozumie się przez to w zależności od kontekstu użytego w niniejszym Regulaminie: ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., ustawę o fundacjach z dnia 06 kwietnia 1984 r.

   § 2. Cel wykorzystania darowizny

    

   1. Darczyńca może przekazać Darowiznę na rzecz Obdarowanego w celu wsparcia statutowych celów Obdarowanego.
   2. Statutowym celem Obdarowanego jest działalność w niżej wymienionych obszarach:
   • nauczanie języka japońskiego, propagowanie tradycyjnej i współczesnej sztuki, technologii oraz kultury Japonii w Polsce oraz poza jej granicami,
   • jednoczenie i zrzeszanie sympatyków tradycyjnej i współczesnej sztuki, kultury Japonii, jak również języka japońskiego oraz japońskiej myśli technologicznej,
   • integracja osób narodowości japońskiej przebywających na stałe lub tymczasowo w Rzeszowie i na terenie województwa podkarpackiego,
   • prowadzenie działalności na rzecz krzewienia kultury japońskiej głównie wśród mieszkańców Rzeszowa i województwa podkarpackiego,
   • nawiązanie stałej współpracy z ambasadą Japonii w Warszawie,
   • promowanie Rzeszowa i województwa podkarpackiego w Japonii z uwzględnieniem walorów kulturalnych, zabytkowych, architektonicznych, krajobrazowych i technologicznych,
   • znalezienie dla Rzeszowa partnerskiego miasta w Japonii.
   1. Obdarowany będzie rozliczał otrzymane Darowizny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   2. Dokonując Darowizny Darczyńca akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu wyrażając jednocześnie zgodę na kontakt Obdarowanego z Darczyńcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgoda na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej może być przez Darczyńcę wycofana w każdym czasie poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, dostępny w stopce każdej przesłanej przez Obdarowanego wiadomości.

   § 3. Zasady przekazania darowizn pieniężnych i rzeczowych

    

   1. Darowizny pieniężnej udziela się w złotych polskich.
   2. Darowizna może zostać przekazana przez Darczyńcę za pomocą przelewu tradycyjnego na konto Obdarowanego o nr.: 22 1140 2004 0000 3102 8187 0957 lub w formie gotówki do kasy Obdarowanego.
   3. Przekazywanie Darowizny może mieć charakter jednorazowy oraz cykliczny (miesięczny, kwartalny lub roczny) w zależności od wyboru dokonanego przez Darczyńcę.
   4. W przypadku dokonania darowizny za pomocą przelewu w jego tytule należy wpisać „Darowizna na cele statutowe fundacji”.
   5. Do odbioru Darowizny w formie gotówkowej lub rzeczowej uprawnieni są wyłącznie Członkowie Zarządu Obdarowanego lub osoby upoważnione przez Zarząd Obdarowanego.
   6. Przekazanie Darowizny rzeczowej na rzecz Fundacji należy uprzednio zgłosić pisemnie (również za pośrednictwem korespondencji elektronicznej) zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na stronie internetowej dostępnej pod adresem: fundacja.koikoi.pl.
   7. Termin, sposób i miejsce przekazania Darowizny rzeczowej zostaną każdorazowo ustalone pomiędzy Darczyńcą a Obdarowanym.
   8. Darczyńca jest zobowiązany do podania wartości przekazywanych rzeczy. W przypadku braku informacji o wartości Darowizny rzeczowej, każdorazowo jej wartość określi osoba odbierająca w imieniu Obdarowanego Darowiznę.
   9. W przypadku Darowizny rzeczowej jej przekazanie zostanie każdorazowo stwierdzone poprzez zawarcie pisemnej umowy.
   10. W przypadku gdy Darowizna rzeczowa będzie składała się z rzeczy zniszczonych, nieestetycznych, nienadających się do użytku lub nieprzydatnych z punktu widzenia celów statutowych Obdarowanego, Obdarowany może odmówić przyjęcia Darowizny.

   § 4. Ochrona Danych Osobowych

    

   1. Administratorem danych osobowych Darczyńców przetwarzanych w procesie przekazania Darowizny i w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest: Fundacja Koi Koi z siedzibą w (35-060) Rzeszowie przy ul. J. Słowackiego 24 wpisana do rejestru stowarzyszeń i fundacji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000929829, NIP: 8133868888, REGON: 520334320.
   2. Obdarowany przetwarza dane osobowe Darczyńców w celu przyjęcia i rozliczenia przekazanej Darowizny oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej a także kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej z Darczyńcą. Zgromadzone przez Obdarowanego dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Darczyńcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   3. Darczyńca przekazuje swoje dane osobowe Obdarowanemu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie, określonych danych w procesie przekazania Darowizny uniemożliwi jej skuteczne przekazanie.
   4. Każdy kto przekaże Obdarowanemu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.
   5. Obdarowany zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Obdarowany może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Darczyńca naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Darczyńcy lub w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne w zakresie dochodzenia roszczeń przez Obdarowanego lub Darczyńcę.
   6. Obdarowany chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
   7. Obdarowany przekazuje dane osobowe Darczyńcy wybranemu operatorowi płatności w zakresie niezbędnym do realizacji tej płatności.
   8. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Obdarowanego, Darczyńca powinien kierować na adres: fundacja@koikoi.pl z dopiskiem „Dane Osobowe”.

   § 5. Postanowienia końcowe

   1. Jeżeli okazałoby się, że jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostałaby uznana za nieważną, bezskuteczną lub niemożliwą do wykonania, albo też została za taką uznana mocą decyzji organu administracji lub orzeczenia sądowego, lub zmianie uległ stan prawny albo wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie Regulaminu w określonej części, to pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy i nie narusza to jej skuteczności i ważności, zaś Strony kierując się dobrą wolą i celami Regulaminu mogą negocjować postanowienia zastępcze nadające się do wykonania.
   2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Obdarowanym, a Darczyńcą, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Obdarowanego.
   3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem: fundacja.koikoi.pl.
   4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także inne właściwe przepisy prawa polskiego.
   5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.
   6. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Obdarowanego, nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od dnia udostępnienia ich na stronie:  www.fundacja.koikoi.pl.

   Jeżeli robisz zakupy w internecie, nieważne czy są to buty, elektronika, kosmetyki czy książki, możesz nas bezpłatnie wspierać. Z każdego Twojego zakupu średnio 2,5% jego wartości trafi do naszej organizacji, jeśli zaczniesz korzystać z serwisu FaniMani.pl Ty nic nie dopłacasz!

   Pomagaj nam bezpłatnie przy okazji codziennych zakupów online. Możesz skorzystać z oferty ponad 1300 sklepów, a także przy okazji zamawiania jedzenia online czy rezerwacji noclegów.

   Darowiznę aktywujesz jednym kliknięciem. To proste i bezpieczne rozwiązanie.

   1. Zarejestruj się w FaniMani.pl Jeśli zarejestrujesz się z tego linku i zrobisz zakupy przez FaniMani, otrzymamy dodatkowe 5 zł.
   2. Na komputerze: Dodaj rozszerzenie „Przypominajka FaniMani” do przeglądarki. To proste i bezpieczne rozszerzenie, który automatycznie wskaże partnerów FaniMani, a darowiznę aktywujesz jednym kliknięciem! Z Przypominajką nigdy nie zapomnisz o pomaganiu nam. Wejdź na nasz profil na FaniMani, aby zainstalować Przypominajkę! Dodatkowo – gdy już założysz konto i będziesz mieć Przypominajkę – wejdź na fanimani.pl/podaruj1zl i zaloguj się, a my otrzymamy 1zł darowizny!
   3. Na telefonie: Pobierz Aplikację FaniMani (Google Play, AppStore) Możesz nam pomagać także z telefonem w dłoni! Zainstaluj Aplikację i korzystaj z oferty ponad 1300 partnerów FaniMani, robiąc zakupy i przekazując nam darowiznę! W aplikacji w prosty sposób sprawdzisz również swoje ostatnie darowizny.
    

   Dziękujemy, że jesteś z nami!

    

   FaniMani.pl